<address id="v9jtp"><nobr id="v9jtp"><progress id="v9jtp"></progress></nobr></address>

<noframes id="v9jtp">
<form id="v9jtp"><nobr id="v9jtp"><progress id="v9jtp"></progress></nobr></form>

<address id="v9jtp"><address id="v9jtp"><nobr id="v9jtp"></nobr></address></address><address id="v9jtp"><nobr id="v9jtp"><progress id="v9jtp"></progress></nobr></address>

  真空计套装
  阅读数: 3791

  真空计套装

  Pfeiffer 真空计套装
  上海伯东德国 Pfeiffer 真空计套装, 包含真空计显示控制器 TPG, 1或2个真空计和 3米数据线.

  真空计套装可选型号:

  型号

  真空计 1

  真空计 2

  订货号

  资料下载

  TPG 361 套装

  TPR 280 DN 16 ISO-KF

  PT 441 950 -T

  英文 PDF

  TPG 361 套装

  IKR 361 DN 25 ISO-KF

  PT 441 953 -T

  英文 PDF

  TPG 361 套装

  PKR 361 DN 25 ISO-KF

  PT 441 955-T

  英文 PDF

  TPG 361 套装

  PKR 361 DN 40 ISO-KF

  PT 441 956 -T

  英文 PDF

  TPG 361 套装

  PKR 361 DN 40 CF-F

  PT 441 957 -T

  英文 PDF

  TPG 361 套装

  PBR 260 DN 25 ISO-KF

  PT 441 958 -T

  英文 PDF

  TPG 362 套装

  TPR 280 DN 16 ISO-KF

  TPR 280 DN 16 ISO-KF

  PT 441 960 -T

  英文 PDF

  TPG 362 套装

  TPR 280 DN 16 ISO-KF

  IKR 361 DN 25 ISO-KF

  PT 441 963 -T

  英文 PDF

  TPG 362 套装

  PKR 361 DN 25 ISO-KF

  PKR 361 DN 25 ISO-KF

  PT 441 965 -T

  英文 PDF

  TPG 362 套装

  TPR 280 DN 16 ISO-KF

  PKR 361 DN 25 ISO-KF

  PT 441 968 -T

  英文 PDF

   

  真空计显示控制器 TPG 点击查看详细介绍 >>
  真空计 TPR 280 点击查看详细介绍 >>
  真空计 IKR 361 点击查看详细介绍 >>
  真空计 PKR 361 点击查看详细介绍 >>
  真空计 PBR 260 点击查看详细介绍 >>

  若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请参考以下联络方式:
  上海伯东:叶女士                             台湾伯东:王女士
  T: +86-21-5046-3511 ext 109         T: +886-03-567-9508 ext 161
  F: +86-21-5046-1490                      F: +886-03-567-0049
  M: +86 1391-883-7267                   M: +886-939-653-958
  qq:2821409400

  其他产品
  皇族电竞