<address id="v9jtp"><nobr id="v9jtp"><progress id="v9jtp"></progress></nobr></address>

<noframes id="v9jtp">
<form id="v9jtp"><nobr id="v9jtp"><progress id="v9jtp"></progress></nobr></form>

<address id="v9jtp"><address id="v9jtp"><nobr id="v9jtp"></nobr></address></address><address id="v9jtp"><nobr id="v9jtp"><progress id="v9jtp"></progress></nobr></address>

  氦质谱检漏系统-电压开关装置检漏
  阅读数: 6844

  氦质谱检漏系统-电压开关装置检漏

  氦质谱检漏系统 - 电压开关装置检漏
  上海伯东提供客制化各类适用于电力行业的检漏系统, 例如电压开关装置检漏, 变压器检漏等. 实现快速, 完全自动化的泄漏测试. 减少检漏时间, 提高产出, 有效降低运行成本, 同时可以选配氦气回收装置.

  电压开关装置检漏系统可针对如下部件检漏变压器
  断路器
  中压开关
  吸合器

  上海伯东提供各类氦质谱检漏系统, 氦气检漏系统, 客制化设计, 可用于空调系统检漏, 燃料系统检漏, 包装工业检漏, 供电系统检漏, 制药包装系统检漏等.

  若您需要进一步的了解详细信息, 请参考以下联络方式:
  上海伯东: 叶小姐                             台湾伯东: 王小姐
  T: +86-21-5046-3511 ext 109         T: +886-3-567-9508 ext 161
  F: +86-21-5046-1490                      F: +886-3-567-0049
  M: +86 1391-883-7267                   M: +886-939-653-958
  qq: 2821409400

  其他产品
  皇族电竞